Medeëigendomsrecht

Medeëigendomsrecht

D’Hondt de Caritat & Partners heeft een lange ervaring in alle domeinen van de verhoudingen tussen partijen in het kader van een medeëigendom, nl.:

– invordering van onbetaalde lasten door een medeëigenaar;


– verdediging van de syndicus waarvan de aansprakelijkheid kan betrokken worden door een medeëigenaar of de vereniging van de medeëigenaars;


– geschillen m.b.t. de geldigheid van de beslissingen genomen door de algemene vergadering;De geschillen in het kader van een medeëigendom kunnen zeer snel de functionering ervan zeer moeilijk of zelfs onmogelijk maken. Teneinde de belangen van haar kliënten zo goed mogelijk te verdedigen, zoekt D’Hondt de Caritat & Partners in het kader van dit type van geschil eerst de mogelijkheid een minnelijke regeling te treffen of bij wijze van een dading, eerder dan de weg te kiezen van een lange en lastige gerechtelijke procedure.

UW CONTACTPERSONEN

Me Thierry de Moor