Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheidsrecht

D’Hondt de Caritat & Partners heeft een grote ervaring opgedaan in het domein van de aansprakelijkheid, waarin zij een uitstekende reputatie heeft opgebouwd. Het kantoor behandelt alle soorten dossiers in dit domein, zowel voor burgerlijke als voor strafrechtbanken als buiten de rechtbanken (nl. in arbitrage maar eveneens in het kader van onderhandelingen tussen partijen) en meer bepaald in gevallen van:

– beroepsaansprakelijkheid (medische en paramedische beroepen, apothekers, tandartsen, aannemers, architecten, immobiliënagenten, notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders, boekhouders, revisoren, banken, kredietverleners, makelaars, …);


– burgerlijke aansprakelijkheid van kleine, middelmatige en grote ondernemingen in de industriële- en dienstensector (transport, makelarij, advies, …);


– burgerlijke aansprakelijkheid van particulieren (individuele, familiale, …);


– lichamelijke schade ten gevolge van alle soorten ongevallen (privé leven, van medische oorsprong, verkeer, arbeid, …);


– (im)materiële schade;


– objectieve aansprakelijkheid;


– produktenaansprakelijkheid;


– verontreiniging en vervuiling van bodem en gebouwen;


– burenhinder

Uw contactpersonen

Me Régis D’Hondt

Me Christophe van den Hove