Verzekeringsrecht

Verzekeringsrecht

De verzekeringen omvatten zeer belangrijke domeinen inzake handelsactiviteiten, zowel op industrieel als financieel vlak, en privé leven. D’Hondt de Caritat & Partners heeft zich een specifieke reputatie opgebouwd in deze materie die zij sinds verschillende jaren behandelt en die één van haar specialiteiten is zowel inzake:

aansprakelijkheidsverzekeringen, zijnde “B.A. Verzekeringen”, waaronder:

– de verzekering van de onderneming (B.A. uitbating en na levering, B.A. produkten, objectieve aansprakelijkheid, alle bedrijfsrisico’s, …) zowel wat betreft de K.M.O.’s als de grote ondernemingen en de world policies of de programma


verzekeringen van de multinationale ondernemingen;


– de beroepsverzekeringen (dokters, apothekers, notarissen, advocaten, architecten, immobiliënmakelaars, verzekeringsmakelaars, …);


– autoverzekering;


– verzekering B.A.

– Familiale en privé Leven;


– schadeverzekeringen, zoals de verzekeringen van roerende en onroerende goederen tegen het risico van verlies of van beschadiging ten gevolge van brand, diefstal, waterschade en andere aanverwante gevaren alsmede zorg


– en hospitalisatieverzekeringen …;

– persoonsverzekeringen, voornamelijk de verzekeringen leven/overlijden (tak 21 en 23), verzekeringen “individuele ongevallen” of “gewaarborgd inkomen”, …

Ons kantoor komt tussen zowel in het stadium van het opstellen en van de controle van de verzekeringspolissen als in het stadium van de geschillen voor de gewone rechtbanken of in arbitrage en in de onderhandelingen om geschillen op te lossen of te voorkomen.

UW CONTACTPERSONEN

Me Eric Jacques

Me Thierry de Moor