Contractenrecht

Contractenrecht

De overeenkomst bepaalt de omvang van de rechten en verplichtingen van partijen. Het is aldus essentieel om het opstellen ervan met zorg uit te voeren. Dit laat toe om verschillende interpretatie- of uitvoeringsproblemen te vermijden. D’Hondt de Caritat & Partners komt tussen bij het onderhandelen en opstellen van verschillende types van overeenkomsten, zowel op burgerlijk als op commercieel vlak nl.:

– de verkoop, huur, en leningsovereenkomsten;


– de huur en handelshuurovereenkomsten;


– de overeenkomsten die betrekking hebben op het verlenen van diensten zoals aannemingsovereenkomsten of agentuurovereenkomsten;


dadingsovereenkomsten.

UW CONTACTPERSONEN

Me Thierry de Moor

Me Eric Jacques