Régis D’Hondt

Régis D’Hondt

Régis D’Hondt studeerde met onderscheiding af als Licentiaat in de Rechten aan de KU Leuven in 1992, na het diploma van Kandidaat in de Rechten behaald te hebben aan de FUNDP te Namen en studies aan de LUISS Universiteit te Rome in het kader van het Erasmusprogramma.

Hij behaalde hierna een LL.M. aan het King’s College, University of London in 1993.

Vervolgens heeft hij zijn stage aangevat bij Janson Baugniet, bij Mr. R.O. Dalcq et Mr. D. de Callataÿ, alwaar hij zich specialiseerde in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, met bijzondere interesse voor letselschade en medische aansprakelijkheid.

Hij vervoegde D’hondt en de Caritat vanaf september 1998, alwaar hij zich verder verdiepte in deze materies (letselschade, medische ongevallen, medische fouten, verkeersongevallen, arbeidsongevallen, aanslagen…) en waarin hij sindsdien dagelijks werkzaam is.

Hij is ingeschreven bij de Franstalige Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel sedert 1996, en pleit voor alle rechtbanken en hoven van het land.

Hij treedt daarnaast vaak op in het kader van procedures in Engeland, onder andere voor de High Court of London, als aangestelde deskundige in letselschade.

Zijn vloeiende talenkennis laat hem toe om internationale dossiers te behandelen m.b.t. ongevallen die zich in het buitenland hebben voorgedaan (bv. Spanje, Marokko, Frankrijk, Australië, Thailand…) of voor buitenlanders die het slachtoffer werden van een ongeval gedurende hun verblijf in België.

Hij is lid van het redactiecomité van de Revue générale des Assurances et de la Responsabilité (RGAR) sinds 1995.

Hij behandelt dossiers in het Frans en het Nederlands, alsmede in het Engels en het Italiaans.