Bouwrecht

Bouwrecht

In het kader van haar specialiteit inzake aansprakelijkheidsrecht, heeft D’Hondt de Caritat & Partners meer specifiek ervaring opgedaan in:

– de studie van aannemings- en makelaarsovereenkomstenonderaannemingsovereenkomsten en meer bepaald de administratieve bepalingen van de lastenboeken, m.b.t. de tienjarige aansprakelijkheid en de verborgen gebreken, de verzekeringsdekkingen (B.A. uitbating, 10 jarige, alle bouwplaatsrisico’s (ABR), enz. ) en alle vorderingen die hiertoe aanleiding kunnen geven;


– het verdedigen van de belangen van de bouwheren, ondernemers, onderaannemers, architecten, meetkundige schatters, ingenieurs-raadgevers, controleorganismen en vastgoedmakelaars. In het belang van onze kliënten, streeft ons kantoor in dit type van dossiers om een minnelijke regeling te treffen of bij wijze van dading eerder dan een lange en zware gerechtelijke procedure in te stellen aangezien dit type van geschil dikwijls tot een voorafgaandelijke expertise aanleiding geeft.

UW CONTACTPERSONEN

Me Thierry de Moor

Me Christophe van den Hove