Handelsrecht

Handelsrecht

D’Hondt de Caritat & Partners behandelt verschillende zaken inzake algemeen handelsrecht, namelijk:

onderzoek en opstellen van overeenkomsten inzake distributie, franchising, verkoop (benodigdheden, engineering, sleutel op de deur, export-import), huur, van roerende en onroerende goederen, bewaargeving, lastgeving;


– het verdedigen van de belangen van haar kliënten in geschillen m.b.t. de inning en betwisting van rechtsvorderingen (uitvoering, verzet en beslag), de gelijkvormigheid en kwaliteit van de verkochte produkten (roerende en onroerende goederen) of van de verleende diensten, interpretatie en eventuele ontbinding van de overeenkomsten met vordering tot schadevergoeding.

UW CONTACTPERSONEN

Me Thierry de Moor

Me Eric Jacques