Maxime Lauria

Maxime Lauria

Maxime Lauria behaalde het diploma van Kandidaat in de Rechten aan de Facultés universitaires Saint-Louis in Brussel en studeerde af als Licenciaat in de Rechten aan de Université Catholique de Louvain-la-Neuve in 2002.

Gelet op zijn interesse voor het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, in het bijzonder voor letselschade, heeft hij gedurende het laatste jaar van zijn rechtenstudies een academische stage gevolgd in het kantoor Janson Baugniet bij Mr. Daniel de Callataÿ.

Vervolgens heeft hij een specialisatie in actuariële en financiële wetenschappen aan de Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen te Leuven gevolgd alvorens zich in te schrijven bij de Nederlandstalige Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel in 2003.

Hij vatte zijn stage aan bij TANGHE BOON HANKARD, gespecialiseerd in commercieel recht en in strafrecht.

Hij vervolgde zijn stage bij D’HONDT de CARITAT & PARTNERS, alwaar hij particulieren en ondernemingen bijstaat in de verschillende domeinen van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, alsook in het verkeersrecht en letselschade.

Hij heeft tevens een ruime ervaring opgebouwd in het strafrecht en het strafprocesrecht.

In 2017 hehaalde hij een officieel diploma ‘Brussels Dialekt’ na een opleiding van drie jaar.

Hij behandelt dossiers in het Frans, Nederlands, Engels en Italiaans.